Tervetuloa Pohjois-Savon Wanhat Laiwat yhdistyksen sivuille.

Yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin 30.6.1989.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia laivanomistajain, heidän perheenjäsentensä ja miehistöjensä yhdyssiteenä siten, että laivakanta, laivamiestaidot ja alan perinne säilyisivät yhdistyksen toimialueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa koulutus-,kokous- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää regattapurjehduksia ja muita vastaavanlaisia laivojen yhteisiä tapaamisia.

Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille  yhteisöille ja siten valvoo jäsentensä harrastukseen liittyviä etuja. 
Se ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin yhdistyksiin, joilla on samantapaiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet.